Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano) 

Companys i companyes, 

Des de la Secció Sindical de SUT a MagmaCultura s’han convocat jornades de vaga al Museu Picasso de Barcelona pels dies 27 de març i 3 d’abril. El dia 5 d’abril s’iniciarà una vaga indefinida en aquest centre si l’Empresa no accedeix a les reivindicacions decidides per l’assemblea. La convocatòria es farà extensiva a altres centres en la mesura en que s’hi adhereixin. La primera adhesió ha estat la plantilla de la Sala Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona – organitzada també amb el Sindicat SUT – que s’ha afegit als dies de vaga i a la vaga indefinida convocada.

La Secció Sindical de SUT a Ciut’art ha convocat també jornades de vaga els dies 27 de març, 3 d’abril i 5 d’abril que es podran transformar en vaga indefinida. Els centres afectats per la convocatòria són: Museu de la Música, Fundació Tàpies, Museu del Disseny, Arxiu Històric de Barcelona, Fundació Miró, CCCB i la Fabra i Coats.

Les dues convocatòries, s'han presentat de forma paral·lela amb la mateixa taula reivindicativa que recull les problemàtiques d’un sector en el que malgrat totes les vagues portades endavant encara hi ha una llarga llista d’atropellaments i arbitrarietats contra qui hi treballa:

                       Taula reivindicativa                 

 

·       Tots a fixos indefinits o fixos discontinus de l’empresa principal o subsidiàriament compromís indefinit de subrogació completa.

·       Eliminació dels acords d’hores complementàries obligatoris i consolidació de jornada.

·       Recuperació de festius treballats.

·       Categoria d’informador única.

·       Equiparació de tots els centres en jornada i salari (equiparació amb les condicions del Lleure que s’apliquen parcial i discriminatòriament).

·       Abrics, uniformes i calçat adequat. Plus de manteniment de vestuari.

·       Cobrament abans de finals de mes i entrega de nòmines sense petició i clares.

·       Consideració de l’hora de dinar com a temps efectiu de treball.

·       Mobiliari ergonòmic.

·       Possibilitat d’escollir els períodes vacacionals sense imposicions de l’empresa.

·       Superació automàtica de tots els períodes de prova actuals.

 

Contra la prepotència de la Patronal: Vaga Indefinida!

Per l'extensió de la lluita a totes les empreses i sectors!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(més amunt en català) 

Compañeros y compañeras, 

Desde la Sección Sindical de SUT en MagmaCultura se han convocado jornadas de huelga en el Museo Picasso de Barcelona para los días 27 de marzo y 3 de abril. El día 5 de abril se iniciará una huelga indefinida en este centro si la Empresa no accede a las reivindicaciones decididas por la asamblea. La convocatoria es hará extensiva a otros centros en la medida en la que se adhieran. La primera adhesión ha sido la plantilla de la Sala Ciutat del Ayuntamiento de Barcelona – organizada también con el Sindicato SUT – que se ha añadido a los días de huelga y a la huelga indefinida convocada.

La Sección Sindical de SUT en Ciut’art ha convocado también jornadas de huelga los días 27 de marzo, 3 de abril y 5 de abril que se podrán transformar en huelga indefinida. Los centros afectados por la convocatoria son: Museu de la Música, Fundació Tàpies, Museu del Disseny, Arxiu Històric de Barcelona, Fundació Miró, CCCB y la Fabra i Coats.

Las dos convocatorias, se han presentado de forma paralela con la misma tabla reivindicativa que recoge las problemáticas de un sector en el que a pesar de todas las huelgas llevadas a cabo todavía hay una larga lista de atropellos y arbitrariedades contra quienes trebajan en él:

                       Tabla reivindicativa                 

 

·   Todos a fijos indefinidos o fijos discontinuos de la empresa principal o subsidiariamente compromiso indefinido de subrogación completa.

·       Eliminación de los acuerdos de horas complementaries obligatorios y consolidación de jornada.

·       Recuperación de festivos trabajados.

·       Categoría de informador única.

·       Equiparación de todos los centros en jornada y salari (equiparación con las condiciones del Lleure que se aplican parcial y discriminatoriamente).

·       Abrigos, uniformes y calzado adecuado. Plus de mantenimiento de vestuario.

·       Cobro antes de fin de mes y entrega de nóminas sin petición y claras.

·       Consideración de la hora de comer como tiempo efectivo de trabajo.

·       Mobiliario ergonómico.

·       Posibilidad de escoger los periodos vacacionales sin imposiciones de la empresa.

·       Superación automática de todos los periodos de prueba actuales.

 

¡Contra la prepotencia de la Patronal: Huelga Indefinida!

¡Por la extensión de la lucha a todas las empresas y sectores!

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting